Jury – Claudio de Maglio

Claudio de Maglio

Claudio de Maglio- short online picture

Aktor, reżyser, dramaturg włoski. Dyrektor Civica d’Arte Drammatica. Specjalista w zakresie technik ekspresyjnych, a także komedii dell’arte. W ostatnich latach prowadził warsztaty mające na celu utworzenie grupy teatralnej znanej jako „Centro Teatro Ateneo” na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, z którą brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie (2006 i 2009). Obecnie jako dyrektor i nauczyciel pracuje nad projektem dla aktorów Potlach Theatre.

 

Reklamy