MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM – Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

logotyp_sympozjum_PL_cmyk-1

PROGRAM SYMPOZJUM

4 lipca

09:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10     Wprowadzenie

10:10 – 12:15     PANEL 1: Niemcy, Holandia, Polska: 3 tradycje – 3 modele 

 • KEYNOTE: Heiner Goebbels, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Gießen – Szkoła giesseńska nie istnieje
 • KEYNOTE: Marijke Hoogenboom, Amsterdam University of the Arts – Trzy sceny z akademii sztuki: szkoła profesjonalna, szkoła dyletancka, szkoła lokalna 
 • Tomasz Plata, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – WoT od nowa: praca z teatrem

12:15 – 13:00    Przerwa kawowa i czas na zwiedzenie instalacji studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowanej pod opieką dr Ewy Bal

13:00 – 15:30     PANEL 2: Teatr w użyciu

 • Ewa Bal, Uniwersytet Jagielloński – „Poznanie przez działanie”. Badanie przedstawień lokalności oraz lokalność jako przedstawienie
 • Bogna Burska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Przestrzenna forma tekstu – na styku sztuk wizualnych i teatru
 • Małgorzata Lipska, Uniwersytet Warszawski – Teatrologia w Tel Awiwie i nie tylko – uwagi o szkolnictwie teatralnym w Izraelu
 • Brano Mazuch, DAMU (Divadelní fakulta AMU v Praze)Kierunek: Directing of Devised and Object Theatre na DAMU

14:30 – 14:45    krótka przerwa na zmianę układu sali

 • Justyna Sobczyk, Instytut Teatralny i Zofia Dworakowska, Uniwersytet Warszawski – Studia Pedagogika Teatru w Warszawie jako laboratorium demokratycznych praktyk artystycznych 

5 lipca

10.00 – 12:15     PANEL 3: Szkoła ciała

 • KEYNOTE: Prof. Paul Allain, Kent University, Canterbury – Trening aktorski z wykorzystaniem technik cyfrowych
 • Tomasz Ciesielski, Uniwersytet Łódzki – Sens-akcja – praktyka-jako-badanie rozpoznana ex-post  
 • Małgorzata Jabłońska, Uniwersytet Jagielloński – Myślenie ruchem – kilka uwag o zajęciach praktycznych na uniwersytecie
 • Kent Sjöström i Liv Kaastrup Vesterskov, Malmö Theatre Academy, Lund Univerity – Ciało przemyślane na nowo

12:15 – 12:45     Przerwa

12:45 – 14:20     PANEL 4: Teoria – praktyka – praca   

 • Weronika Szczawińska, Akademia Teatralna w Warszawie – Teoretyczne demokracje, praktyczne instytucje. O polskich problemach z integrowaniem teatralnej „teorii” i „praktyki”
 • Kasia Lech, Canterbury Christ Church University – Cultorosity czyli ciekawość kulturalna: studenci teatrologii i performatyki jako ambasadorzy równości i różnorodności 
 • Zane Kreicberga, LAC (Latvian Academy of Culture) – Myśląc na głos. Proaktywna edukacja a krótkowzroczny rynek – co dalej?
 • Hendrik De Smedt, RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound), Bruksela – ZEEZIN  

14:20 – 15:00     WYKŁAD ZAMYKAJĄCY

 • KEYNOTE: Richard Gough, University of South Wales, Cardiff – Śmiała wizja przyszłości: Szkoła teatru, który jeszcze nie powstał

15:00 – 15:10     Uwagi końcowe

 

Termin:
4-5 lipca 2017
podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie

Organizator:
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Miejsce:
Aula Akademii Teatralnej

Idea:
Instytut Teatrologii Stosowanej (Angewandte Theaterwissenschaft), powstały w 1982 roku na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) z inicjatywy polskiego krytyka, Andrzeja Wirtha i teoretyka teatru Hans-Thiesa Lehmanna, jest wciąż jednym z najbardziej wpływowych miejsc kształcących twórców teatru i teoretyków w Europie. Działając w opozycji zarówno do akademickich wydziałów dramatu, jak i do wyższych szkół artystycznych, Instytut ukształtował kilka pokoleń absolwentów w nowym paradygmacie integrującym teorię z praktyką, w oparciu o zespołową pracę projektową, z wykorzystaniem technik badawczych (research-based practice). Od 2003 do 2011 roku wydziałem kierował uznany reżyser teatralny i kompozytor, Heiner Goebbels. Wśród absolwentów znajdują wiodący twórcy teatru eksperymentalnego, m.in. Réne Pollesch, Gob Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Showcase Beat Le Mot.

Międzynarodowe sympozjum „Giessen i inni – transdyscyplinarne nauczanie teatru” bierze ten niemiecki model jako punkt wyjścia do refleksji nad praktykami transdyscyplinarnego kształcenia na innych wydziałach teatralnych w Europie. Oddając sprawiedliwość 35-letniej historii istnienia Instytutu w Giessen, chcemy także zadać pytanie o aktualność jego metod kształcenia w kontekście zmieniającej się rzeczywistości społecznej i sytuacji na rynku sztuki. W tym celu warto przyjrzeć się innym modelom studiów teatralnych w Europie, takim, jak brytyjski model Practice as Research czy międzynarodowe magisterskie studia rezydencyjne DasArts w Amsterdam University of Arts, które z powodzeniem realizują paradygmat praktyczno-teoretyczny, choć zgoła innymi metodami.

Wykład otwierający sympozjum wygłosi prof. Heiner Goebbels, wybitny reżyser teatralny i kompozytor, który kierował Instytutem Teatrologii Stosowanej w latach 2003- 2011 roku. Wśród zaproszonych mówców są także prof. Paul Allain (Kent University, Canterbury), prof. Richard Gough (University of South Wales, Cardiff) oraz prof. Marijke Hoogenboom (Amsterdam University of the Arts). Podczas sympozjum zaprezentuje swoje referaty również kilkunastu praktyków, badawczy i wykładowców akademickich z Belgii, Czech, Łotwy, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Sympozjum odbywa się w porozumieniu i przy serdecznym poparciu Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, a także przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

Sympozjum odbędzie się w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

WSTĘP WOLNY

Komitet naukowy i organizacyjny: 

 • Dr Tomasz Plata, Dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej
 • Zofia Smolarska

Kontakt i bliższe informacje: 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: zofia.smolarska@at.edu.pl

 

 

Reklamy