DZIEŁO

Akademia Teatralna
im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
Wydział Reżyserii

POLSKA

reż. Agnieszka Baranowska

100 min.

3.07, g. 14.00

Akademia Teatralna
– Sala Aula
wstęp wolny

Dzieło dotyczy kondycji teatru i wartości człowieka w teatrze dzisiaj. To spektakl prosty w formie, najważniejszy jest w nim widz i kontakt, jaki nawiązuje z nim aktor. Spektakl obnaża nie tylko teatr, ale również nas, nasze lęki, przyzwyczajenia i klisze, którymi posługujemy się na co dzień. W ten sposób daje każdemu z nas możliwość spojrzenia na siebie samego z większą czułością i z dystansem.